Ostravské muzeum

Stálá expozice Ostravského muzea se nachází v historickém interiéru budovy Staré radnice na Masarykově náměstí. Obsahově vychází ze sbírkového fondu a zaměření muzea, které řadí muzeum mezi regionální, vlastivědné instituce. Expozici lze rozdělit do tří celků, prezentace společenskovědných a přírodovědných sbírek, historie města a okolní přírody do 24.00

Ostravská Muzejní noc 15. 5. 2010

17:00 a 18:00 Komentované prohlídky ke stálým expozicím

Uměleckohistorické sbírky, historie Ostravy, etnografie, hornictví,
archeologie, paleontologie a geologie, mineralogie, příroda
a krajina Ostravska.

17:00 – 20:00 Výtvarné dílny pro rodiče s dětmi

Přednášky s obrazovou prezentací:

18:00 Zdenka Prymusová: Příroda a krajina Ostravska

Reliéf krajiny, charakteristické biotopy, zvláště chráněná území a jiné zajímavosti krajiny ležící v povodí Odry.

19:00 Zbyněk Moravec: Město Ostrava ve středověku

Založení města a jeho historický vývoj ve středověku,
archeologické výzkumy, náměstí a ulice, velkoměšťanské
domy, předměstí, kostel, hřbitov

20:00 Petr Havrlant: Historie pohlednic

Co je to pohlednice, jak vznikly, nejstarší pohlednice ČR. Nejstarší tiskařské techniky užívané pro výrobu pohlednic do r. 1950. Prezentace starých ostravských pohlednic

17:00 – 23:00 Vyhlídky z věže Staré radnice

(z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků věže omezen na 10 osob)

 

Kontakty:

Adresa:

Masarykovo náměstí 1, 728 41 Ostrava

E-mail: muzeum@ostrmuz.cz
www: http://www.ostrmuz.cz/
Tel.: 597 578 450, 596 123 760

 

 
 
Galerie výtvarného umění v Ostravě
 
Ostravské muzeum
 
Vyhlídková věž Nové radnice
 
Výstavní síň Sokolská 26
Výtvarné centrum Chagall Galerie a Muzeum Mlejn Antikvariát a klub Fiducia Důl Michal
Galerie Magna Hornické muzeum Hasičské muzeum města Ostravy Slezskoostravský hrad
Hvězdárna a planetárium J. Palisy Galerie Kruh Knihovna města Ostravy Alliance française Ostrava
Dolní oblast VÍTKOVICE Národní divadlo moravskoslezské Dopravní podnik Ostrava Ostrava 2015
Počítadlo návštěv