GAFU – Galerie Fakulty umění

 

Galerie Fakulty umění Ostravské univerzity

Moravská Ostrava 3398

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

gafu@osu.cz  

https://www.facebook
.com/fakultaumeniou

IG: @gafu_ou
 

17.00–24.00 GAFU

Galerie Fakulty umění Ostravské univerzity (GAFU) zahájila činnost v roce 2018. Jejím hlavním smyslem je poskytovat prostor především pro uměleckou reflexi a artikulaci aktuálních problémů ve společnosti a zprostředkovávat recentní tendence v umění a vizuální kultuře, včetně sociálních a mezioborově orientovaných projektů. Významnou součástí její dramaturgie také citlivá reflexe místního dění a jeho zasazování do širších vazeb a souvislostí.

 

17.00–24.00 Volná prohlídka výstavy Cesta města

Výstavný projekt umelkyne Zorky Lednárovej vychádza z hlbokej osobnej skúsenosti s hranicami a bariérami. Lednárová neurčuje svoju identitu skrze znevýhodnenie v zmysle hendikepu. Práve naopak, za obmedzeniami, ktoré jej zdravotný stav spôsobuje, demonštruje rovnakú túžbu po slobode pohybu a vlastnení verejného priestoru. Jej umelecký projekt si tak kladie za cieľ scitlivovať verejnosť bez obmedzení pohybu voči tým, ktorí ho majú a v konečnom dôsledku podnecuje k akceptácii inakosti a jej hodnoty v akejkoľvek forme. Ukazuje, že s trochou podpory a empatie je možné prekonať zdanlivo neprekročiteľné bariéry pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú na ceste mestom.

(z textu výstavy Zorka Lednárová: Cesta mesta / Kurátorka: Jana Babušiaková / Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany)