Národní památkový ústavNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava
+420 595 133 903
sekretariat.ostrava@npu.
cz

www.npu.cz/cs/uop-ostrava
Facebook: pamatkariostrava

18.00–19.30  Komentovaná procházka centrem Ostravy

Martin Strakoš – Romana Rosová: Od hasičské zbrojnice po Novou radnici aneb Velká Ostrava a její dominanty
Komentovaná procházka s památkáři a historiky architektury Romanou Rosovou a Martinem Strakošem vás zavede do prostředí meziválečného velkoměsta, kde vznikaly nové dominanty v podobě bankovních a administrativních paláců, zdravotnických zařízení, kulturních staveb, obchodních domů a obytných paláců, reprezentujících období první Československé republiky a od roku 1924 první fázi velkoměstského rozvoje Ostravy.

Po komentáři ke stavbám v okolí nynějšího sídla Národního památkového ústavu se vydáme k centru města. Zastavíme se u galerie Plato (bývalá městská jatka) a poté zamíříme na Nádražní ulici, kde se nacházejí reprezentativní bankovní paláce. Jsou to například paláce bývalé Živnostenské banky, Unionbanky a Anglo-československé banky. Podrobněji se budeme věnovat historii Domu umění, sousedního Hornického domu (palác Elektra), dále pasážním domům a bývalému paláci Moravsko-ostravské spořitelny, kde dnes sídlí radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Naší pozornosti neuniknou ani obchodní domy jako Textilia, Brouk a Babka, Rix, Bachner nebo Dům služeb firmy Baťa, případně hotely Palace nebo Imperial. 
Věnovat se budeme i důležitým jménům tvůrců zdejších staveb, pražským architektům Josefu Gočárovi, Kamilu Hilbertovi, Františku Fialovi a Vladimíru Wallenfelsovi, Karlovi Roštíkovi či Jaroslavovi Stockarovi-Bernkopfovi. Svou roli sehráli taktéž brněnští architekti, jakým byl Vladimír Fischer, projektant Nové radnice, nebo Bohuslav Fuchs. Z místních se zastavíme u Karla Kotase, Ernsta Kornera, Františka Koláře a Jana Rubého nebo Karla Gajovského. Z význačných architektů ze zahraničí zmíníme světově známého německo-židovského architekta Ericha Mendelsohna nebo jednu z mála žen v tehdejší architektuře, ve Varšavě narozenou architektku Marii Frommerovou, působící v Německu. 
Po prohlídce zástavby třídy 28. října, Zámecké ulice a Masarykova náměstí zamíříme k Mostu Miloše Sýkory a po nábřeží dojdeme kolem budovy Krajského soudu až k Nové radnici. Zde ukončíme procházku na Prokešově náměstí, kde vzdáme hold starostovi Moravské Ostravy Janu Prokešovi (1873–1935). Právě s jeho působením ve vedení města je spojen vznik řady dominant éry první Československé republiky i první soustavnější práce na urbanistickém řešení rozvoje velkoměsta v rámci Regulačního sboru ostravského. 
Komentovaná prohlídka se koná ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia.
Sraz před budovou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1 (v sousedství Náměstí republiky) v 18.00
Délka procházky: max. 1,5 hodiny, náročnost střední

Nutná je rezervace předem na www.ostravskamuzejninoc.cz 

 

20.00–21.00 Přednáška Lidové podmalby na skle
Etnografka Markéta Palowská seznámí posluchače se specifickou výtvarnou technikou, její technologií, malíři, oblastmi, ikonografií i zastoupením děl, zejména ve sbírkách Ostravského muzea.

 

21.00–21.30 Komentovaná prohlídka výstavy
Kurátorka výstavy Alena Borovcová: Obrazy ze života našeho kraje
Navazující komentovaná prohlídka aktuální výstavy představí fotografie Romana Poláška, které uvedou návštěvníky do života našich předků. Do doby, kdy se snoubila úcta k přírodě, dodržování starodávných tradic a obyčejů se zbožností, vírou, ale i pověrčivostí. Lidové tradice napříč celým rokem provázejí scény řemesel, zemědělských a domácích prací. Atmosféru minulých časů doplňují exponáty lidových oděvů, plastik i tradičních a obřadních pokrmů.