EKSTRA: Regionalne zrzeszenie Czeskiego Czerwonego Krzyża Ostrawa

Regionalne zrzeszenie Czeskiego Czerwonego Krzyża Ostrawa

ul. Červeného kříže 4, wjazd od ulicy Odboje, Ostrawa-Fifejdy

+420 702 090 892

ostrava@cervenykriz.eu

https://cckova.cz/

17.00–22.00 Oficjalne otwarcie zrekonstruowanych budynków C i D. 
Czeski Czerwony Krzyż po raz pierwszy otworzy swoje zaplecze i przygotuje program w ramach Ostrawskiej Nocy Muzeów. Po raz pierwszy od czasu modernizacji budynków C i D teren zostanie otwarty dla publiczności, a Państwo będziecie mogli się przejechać w karetce pogotowia, opatrzyć złamanie, wypróbować reanimacji, czy też dowiedzieć się więcej o Czerwonym Krzyżu. Program jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych. Wszycy cieszymy się bardzo na Państwa odwiedziny,