Centrum artystyczne Chagall

 

Výtvarné centrum Chagall

Repinova 16, Ostrava

+420 602 532 894 
+420 605 964 765

chagall@chagall.cz

www.chagall.cz

17.00–24.00 Czeska sztuka ilustracyjna (Autorska sala ekspozycyjna)
Wystawa Czeska sztuka ilustracyjna jest sondą czeskiej twórczości ilustracyjnej. Czeska sztuka ilustracyjna a zwłaszcza twórczość dla dzieci w XX wieku stała się na świecie znanym i uznanym pojęciem, które powstało i formowało się jako efekt długoletnich starań szeregu osobowości czeskiej kultury, których łączyła miłość do książki jako samodzielnej estetycznej całości. Ilustratorzy poświęcali więcej miejsca na własną wizję i fantazję, odpowiednio dla percepcji dziecka.

Porzucili dydaktykę, odrzucili rzeczywistość jako jedyny model, zlikwidowali granicę między rzeczywistością i fantazją. Ilustratorzy zaczęli sobie wybierać tytuły lub były im zlecane teksty zgodne z przesłaniem ich wolnej twórczości. Wystawa przedstawia na blisko stu artefaktach, to najlepsze co powstało w ostatnich stu latach w dziedzinie ilustratorskiej twórczości. Wystawiają Adolf Born, Cyril Bouda, Zdenk Burian, Stanislav Holý, Ludmila Jiřincová, Jiří Kalousek, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Josef Lada, Kamil Lhoták, Zdeněk Miler, Jiří Winter Neprakta, Radek Pilař, Theodor Pištěk, Ondřej Sekora, Zdeněk Sklenář, Zdeněk Smetana, Jiří Šalamoun, František Tichý, Jiří Trnka, Jan Vyčítal, Jan Zrzavý i inni.

 

17.00–24.00 Hołd czeskiej fotografii (Galeria I. piętro)
Zwiedzanie wystawy bez przewodnika fotograii Jana Saudka, Sáry Saudkowej, Roberta Vana, Vladimíra Birgusa, Miloše Poláška, Františka Krasla i innych.

 

17.00–24.00 Stanislav Drozd (Galeria czeskiej fotografii)
Zwiedzanie wystawy bez przewodnika znanego ostrawskiego fotografika w związku z jego jubileuszem życiowym (retrospektywa)

 

17.00–22.00 Warsztaty dla dzieci