Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego (GAFU)


 

Moravská Ostrava 3398

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

gafu@osu.cz  

IG: @gafu_ou

FB: https://www.facebook.
com/fakultaumeniou


 

17.00–24.00 GAFU

Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego (GAFU) rozpoczęła swoją działalność w roku 2018, a w roku 2023 przeprowadziła się do nowego budynku Wydziału Sztuki w City Campusie Uniwersytetu Ostrawskiego Na Czarnej Łące. Jej głównym celem jest dostarczać przestrzeni przede wszystkim dla artystycznej refleksji i artykułowania aktualnych problemów w społeczeństwie oraz pośredniczyć w przekazywaniu najnowszych tendencji w sztuce i kulturze wizualnej, włącznie ze społecznymi i zorientowanymi interdyscyplinarnie projektami. Znaczącą częścią jej prowadzenia jest wrażliwa refleksja lokalnych wydarzeń i ich ogląd w szerszych powiązaniach i kontekstach. 

 

17.00–24.00 Zwiedzanie wystawy Zorky Lednárové NE-CESTA (bez przewodnika)

Słowacka artystka Zorka Lednárova przedstawia swoje prace na autorskiej wystawie w pomieszczeniach galerii GAFU w Ostrawie. Temat barier w przestrzeni publicznej sprawdziła na własnej skórze a wystawa oferuje jej punkt widzenia oraz możliwość zaangażowania się publiczności.

Kuratorką wystawy jest Jana Babušiaková.

Na ile schodów dziś się wdrapaliście, ile progów przekroczyliście? Większość z nas tym drobnym nierównościom na trasie między punktem A i B nie poświęca żadnej uwagi i możemy bez zwłoki kontynuować wędrówkę gdziekolwiek, gdzie się chcemy dostać. Przestrzeń publiczna i komunikacja publiczna jest dostosowana do standardowego ciała, jednakże łatwo może się stać, że do tego „modelu” i my nie będziemy przystawać – z powodu ograniczenia zdrowotnego, starzenia się, czy macierzyństwa, które to przyczyny są wprawdzie naturalne, ale zauważmy, że wymienione potrzeby ciał nagle nie bywają brane pod uwagę.

Projekt wystawienniczy rzeźbiarki i artystyki interdyscyplinarnej Zorky Lednárové niesie w sobie osobistą i głęboko humanistyczną wypowiedź o woli i pragnieniu wolności, która jest wartością o zasięgu światowym. Wychodzi z osobistego doświadczenia z granicami i barierami własnego ciała, przy czym, do tych przeżyć na granicach własnych możliwości autorka zaprasza widzów. Jej wielkoformatowe obrazy są performacyjnym zapisem ruchu, dla pozostałych tak zwykłego i łatwego, który dla artystki przedstawia ekstremalną trudność. 
Z indywidualnego pokonywania przeszkód kieruje się na poziom społecznej dyskusji o miejskiej przestrzeni publicznej. Wskazuje na wykluczenie ludzi z ograniczoną możliwością ruchu przy wykorzystaniu symboli semaforu czy krat, doświadcza i dokumentuje je i na własnej skórze (przykładowo w zapisie wideo własnego przejazdu przez miasto na wózku elektrycznym). Zaprasza i innych do krytycznej oceny bezpośredniej okolicy: na przykład w formie warsztatów ze studentami Uniwersytetu Ostrawskiego, których efekt stał się częścią wystawy  lub szeroką publiczność, którą nieoczekiwanie wciąga do sytuacji marketingu partyzanckiego ukazując odróżniający rozmiar barier. W ten sposób kieruje uwagę na znaczenie potrzeb innych, na inne widzenie przestrzeni publicznej, która miałaby być i może być sprawiedliwsza i dostępniejsza dla wszystkich mieszkańców.  

 

Zwiedzanie wystawy z kurator

W czasie wieczoru zapraszamy na zwiedzanie wystawy NE-CESTA z kurator ekspozycji Janou Babušiakową. 

 

18.00–21.00

Warsztaty plastyczne na temat dostępności dla osób niepełnosprawnych 
Bez rezerwacji.