Narodowy Instytut Konserwatora Zabytków, regionalna filia w OstrawieNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Hlavní budova, Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava
+420 595 133 903
sekretariat.ostrava@npu.
cz

www.npu.cz/cs/uop-ostrava
Facebook: pamatkariostrava

18.00–19.30 Spacer z przewodnikiem po centrum Ostrawy

Martin Strakoš – Romana Rosová: Od remizy strażackiej po Nowy Ratusz, czyli Wielka Ostrawa i jej dominanty

Spacer z komentarzem z konserwatorami zabytków i historykami architektury Romaną Rosovą i Martinem Strakošem przeniesie was do otoczenia międzywojennej metropolii, gdzie powstawały nowe budynki w postaci pałaców bankowych i administracyjnych, placówek medycznych, budynków kulturalnych, domów towarowych i pałaców mieszkalnych, reprezentujących okres I Republiki Czechosłowackiej i od 1924 roku pierwszą fazę rozwoju metropolitalnego Ostrawy.

Miejsce spotkania przed budynkiem Narodowego Instytutu Zabytkowego, terenowego zakładu specjalistycznego w Ostrawie, przy ulicy Odboje 1941/1 (obok Náměstí republiky) o godzinie 18.00.

Długość spaceru maks. 1,5 godziny, trasa średnio trudna

Konieczna jest rezerwacja miejsca na www.ostravskamuzejninoc.cz

 

20.00–21.00 Wykład o malarstwie ludowym na szkle

Etnografka Markéta Palowská zapozna widzów ze specyficzną techniką artystyczną, jej technologią, malarzami, regionami, ikonografią i przedstawieniem dzieł, zwłaszcza tych, które znajdując się w zbiorach Muzeum Ostrawskiego.

 

21.00–21.30 Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem

Kuratorka wystawy Alena Borovcová: Obrazy z życia naszego kraju

Na nawiązującej kolejnej wystawie z komentarzem, zaprezentowane zostaną fotografie Romana Poláška, które wprowadzą zwiedzających w życie naszych przodków. Do czasów, gdy szacunek dla przyrody, przestrzeganie pradawnych tradycji i zwyczajów łączył się z pobożnością, wiarą, ale i przesądami. Tradycjom ludowym przez cały rok towarzyszą rękodzieła, prace rolnicze i domowe. Atmosferę przeszłości dopełniają eksponaty strojów ludowych, rzeźb oraz potraw tradycyjnych i obrzędowych.