Narodowy Instytut Konserwatora Zabytków, regionalna filia w OstrawieNárodní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Hlavní budova, Odboje 1, Ostrava-Moravská Ostrava
+420 595 133 903
sekretariat.ostrava@npu.
cz

www.npu.cz/cs/uop-ostrava
Facebook: pamatkariostrava

18.00 Zwiedzanie z przewodnikiem dzielnicy Přívoz ( Przywóz) skoncentrowane na dzieło architekta i urbanisty Camilla Sitte (1843–1903) – spotkanie na placu Svatopluka Čecha, przed kościołem Niepokalanego Poczęcia Panny Marii.

Centrum Przywozu przedstawia sobą urbanistycznie wyjątkową część Ostrawy, wybudowaną wg planu regulacyjnego wiedeńskiego architekta Camilla Sitte. Domy w stylu historyzującym i secesyjnym , kościół Niepokalanego poczęcia Panny Marii i ratusz – obecnie siedziba Archiwum Miasta Ostrawy – reprezentują architektoniczną i urbanistyczną twórczość przełomu XIX i XX wieku. Sitte nową centralną część Przywozu komponował wg zasad, które sformułował w swojej książce Budowa miast wg zasad artystycznych wydanej w roku 1889. W niej wypowiedział się przeciwko schematyzmu kąta prostego  blokowej zabudowy ówczesnych  nowych części miast a opowiedział się za malowniczością i inspirowaniem historycznymi przykładami na podstawie swego badania średniowiecznych i następujących po nich włoskich i środkowoeuropejskch historycznych siedzib. Opowiadać będziemy o historii zabudowy Przywozu i dziejach architektury oraz urbanistyki na podstawie tamtejszej zabudowy. (Martin Strakoš).

Konieczna jest rezerwacja na www.ostravskamuzejninoc.cz/pl 

 

Budynek główny NPÚ, ú.o.p.Ostrava, Odboje 1

22.00 Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Dzieło architekta i urbanisty Camilla Sitte (1843–1903) na Ostrawsku
Zwiedzanie wystawy opatrzą komentarzem  jej autorzy Martin Strakoš i Romana Rosová. Skoncentrują się nie tylko na prace Sittego w Ostrawskiem z przełomu XIX i XX wieku, ale i na przeglądzie jego twórczości i jej ocenę w ciągu XX wieku.

Konieczna jest rezerwacja na www.ostravskamuzejninoc.cz/pl