Média

Tisková zpráva:

16. 6. 2024


OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC: DVACET TISÍC VSTUPŮ A SKVĚLÁ ATMOSFÉRA

V sobotu 15. června se konal patnáctý ročník festivalu Ostravská muzejní noc. Pouze jeden den v roce mohou lidé v noci navštívit muzea, galerie, technické památky, ale také radnice, uměleckou školu nebo sociálně prospěšné organizace v Ostravě. Dvacet osm ostravských institucí včera nabídlo volný vstup a prohlídky svého zázemí. Tématem letošního ročníku bylo cestování časem, a proto byl doprovodný program inspirován oslavami stoletého výročí vzniku Velké Ostravy. Organizátoři odhadují dvacet tisíc vstupů.

 

Ostravskou muzejní noc jsme v letošním roce poprvé zahájili na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Návštěvníci si z festivalu odnesli nejen spoustu zážitků, ale získali také širší povědomí o historii našeho města. Přátelskou atmosféru jsme si užili také my, zaměstnanci zapojených organizací. Šťastní a spokojení návštěvníci jsou pro nás satisfakcí za celoroční práci. Navíc k nám často přicházejí lidé, kteří nejsou našimi pravidelnými diváky, a přesně to je cílem našeho festivalu. Během včerejšího večera jsme zaregistrovali také návštěvníky z příhraničí. Jsem moc ráda, že festival přispívá k šíření povědomí o ostravské kultuře také v Polsku, uzavřela Andrea Węglarzyová, koordinátorka festivalu.  

 

INTERAKTIVNÍ AKTIVITY LÁKALY NEJVÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ
Děti i dospělí si užili malování na obličej, vyráběli škrabošky a masky, čepice, kabelky, malovali na tašky, vyzkoušeli si různé výtvarné a fotografické techniky, hasili požár, zachraňovali lidské životy, jezdili v historických dopravních prostředcích, poznávali temná zákoutí zapojených organizací, skládali mozaiky, prohlíželi si Ostravu z radničních věží, účastnili se kvízů a nejrůznějších her. Na cestu do minulosti se vypravili prostřednictvím komentované procházky s Národním památkovým ústavem, u Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Nové radnice města Ostravy si užili prvorepublikovou atmosféru, módní přehlídky nebo výstavu veteránů. 

 

Festival pravidelně navštěvují rodiny s dětmi, v pozdějších večerních hodinách ovšem nebylo výjimkou setkat se se skupinami dospělých, kteří se vyrazili kulturně vzdělávat a bavit. Veřejnost projevila největší zájem o program v Dílnách Dopravního podniku Ostrava a Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ke hranici dvou tisíc návštěvníků se přiblížilo také Ostravské muzeum a Střední umělecká škola, Ostrava. Tisícovku zájemců dále přivítaly PLATO Ostrava, Národní zemědělské muzeum Ostrava, Nová radnice města Ostravy a Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, uvedla Jana Malášek Šrubařová, koordinátorka festivalu. K přepravě mezi institucemi návštěvníci využívali dvě muzejní autobusové linky Dopravního podniku Ostrava zdarma.

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Zajištění večerního programu a provozu během festivalu je pro zapojené instituce náročné. O to více si nadšení a zájem ze strany veřejnosti zaměstnanci zapojených organizací užívají. Letos se do festivalu nově zapojily ostravské studio České televize, Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) a Bytové muzeum Jubilejní kolonie. Každou z institucí navštívilo během večera kolem tří set návštěvníků. 

 

Ostravská muzejní noc je součástí Dní Fajne rodiny, které přinášejí atraktivní program pro rodiny s dětmi, a celorepublikového Festivalu muzejních nocí, který organizuje Asociace muzeí a galerií ČR. Finančně festival podpořily statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. 

 

PARTNEŘI: Moravskoslezský kraj; statutární město Ostrava; Asociace muzeí a galerií ČR; Dny Fajne rodiny; Český rozhlas Ostrava; Dopravní podnik Ostrava, a.s.; Tiskárna Helbich, a.s.; Rengl, s.r.o.; Epona Ostrava, s.r.o.

 

ZAPOJENÉ INSTITUCE:
Ostravské muzeum 
Galerie výtvarného umění v Ostravě 
Nová radnice města Ostravy
Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
CKV, Vila Hanse Ulricha
CKV, Minikino Kavárna 
PLATO Ostrava 
Antikvariát a klub Fiducia
Výtvarné centrum Chagall
Muzeum a Galerie Mlejn
Galerie Jáma 10
Galerie Gong
Národní zemědělské muzeum Ostrava
Hasičské muzeum města Ostravy
Železniční muzeum moravskoslezské
Futureum 
GDM Contemporary
Slezskoostravská galerie
Galerie Díra 
Národní památkový ústav 
MUSEum+. Industriální muzeum v Ostravě
Dopravní podnik Ostrava
Střední umělecká škola, Ostrava
TyfloCentrum Ostrava 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava 
Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)
Česká televize 
Bytové muzeum Jubilejní kolonie 

 

OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC se poprvé uskutečnila v roce 2009, kdy se jí zúčastnilo 9 subjektů. Nejvíce institucí (celkem 41) se zapojilo v roce 2018. Nejvíce vstupů (celkem 28 576) bylo evidováno v roce 2017. Autobusové muzejní linky přepravují návštěvníky festivalu zdarma od roku 2010. Slavnostní zahájení před budovou Nové radnice města Ostravy se koná od roku 2013, letos poprvé se uskuteční na Masarykově náměstí. V roce 2020 se festival nekonal z důvodu koronavirové pandemie. 

 

Organizátory festivalu jsou Ostravské muzeum a Galerie výtvarného umění v Ostravě.

 

Kontakty pro média: Jana Malášek Šrubařová, 731 691 563, srubarova@gvuo.cz