MEDIA

Tisková zpráva bude zveřejněna v týdnu od 23. 5. 2022.

 

Patronat nad tegorocznym Festiwalem objęli prezydent miasta Tomáš Macura i wicehetman Województwa Morawsko-śląskiego ds. kultury Lukáš Curylo.

 

Za finansowe wsparcie Festiwalu dziękujemy Województwu Morawsko-śląskiemu oraz wydzielonemu miastu Ostrawa.