Galeria Díra (Dziura)

 

Galerie Díra

Tyršova 14

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

fotogofest@gmail.com www.fotogo.info
+420 722 486 095 
+420 773 524 303

Zwolnijmy i powróćmy wspólnie do korzeni medium fotograficznego. Skorzystajcie z bezpłatnego wejścia na autorskie warsztaty poświęcone technikom historycznym lub na wykład z projekcją fotografii ówczesnej Ostrawy.

 

17.00–23.00 Zwiedzanie wystawy bez przewodnika

Zwiedzanie wystawy studentów pracowni fotografii kreatywnej Michała Kalhousa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Ostrawskiego.

 

17.00–18.30 Cyjanotypia / warsztaty

Cofnijcie się w czasie pod okiem Kateřiny Machulkovej, która wprowadzi was w sekrety jednej z najwdzięczniejszych historycznych technik fotograficznych, zwanej także niebieskim drukiem.

Konieczna jest rezerwacja miejsca na www.ostravskamuzejninoc.cz

 

17.00–19.00 Chemigrafia / warsztaty

Popularna technika artystyczna polegająca na nałożeniu roztworów fotochemicznych na wrażliwą warstwę papieru fotograficznego. Instruktor Petra Pištorová.

 

19.00–20.00 Ondřej Durczak – Ostrawa dawniej i dziś / wykład

Wykład połączony z projekcją ówczesnych fotografii. Autor od dawna zajmuje się fotografowaniem Ostrawy. Śledzi przede wszystkim zmiany w tożsamości miasta, poszukując zanikających motywów. Koncentruje się na dziedzictwie przemysłowym, krajobrazach miejskich i mniej znanych miejscach. Wykorzystuje także zdjęcia archiwalne. Na wykładzie zaprezentuje swoje postępowanie i procedury.

 

20.00–21.30 Chemigrafia II / warsztaty

Popularna technika artystyczna polegająca na nałożeniu roztworów fotochemicznych na wrażliwą warstwę papieru fotograficznego. Instruktor Petra Pištorová.

 

20.30–22.00  Camera obscura / warsztaty

Eksperymenty z puszkami i pudełkami po butach, które po małych poprawkach posłużą nam za prymitywny aparat. Powstałe zdjęcia są wywoływane przez każdego z uczestników samodzielnie w ciemnym pomieszczeniu. Instruktorka Terezie Foldynová.

Konieczna jest rezerwacja miejsca na www.ostravskamuzejninoc.cz