Muzeum Strażackie miasta Ostrawy

 

Hasičské muzeum města Ostravy

Zákrejsova 3/53, Ostrava

+420 596 136 841

muzeum@hzsmsk.cz

http://muzeum.hzsmsk.cz

17.00–24.00 Historia i dzień dzisiejszy strażaków w Ostrawie i okolicach

 • Wystawa zabytkowych urządzeń technicznych używanych przez straż pożarną

  Projekcje filmów związanych z tematyką straży pożarnej i muzeum

  Statyczny pokaz technicznego wyposażenia HZS MSK

  Konkursy dla dzieci w pompowaniu wody w zabytkowych sikawkach, celowanie do tarczy gaśnicą wodną

  Pokaz pracy dyspozytorni obsługiwanej przez profesjonalnego dyspozytora

  Zabawy z Hasíkem inaczej zabawy z wodą dla dzieci

  Bufet zapewniony

 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 Pokazy gaszenia pożaru za pomocą zabytkowego samochodu Praga 150