Galerie Jáma 10Galerie Jáma 10
Přívozská 22, Moravská Ostrava
+420 724 855 967

Galerie Jáma 10 je neprofitní galerie spravovaná z. s. Galerie Michal. Věnuje se výstavám současného umění, českého i zahraničního. Prezentuje projekty především mladých umělců, malbu, instalaci, objekty a nová média. V době Ostravské muzejní noci bude výstava obohacená o projekci videoartu z okruhu umělců galerie.

 

16.00–21.00 Sofie Prusalis: Obrazy
Volná prohlídka výstavy. Sofia Prusali Kalliotzi vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu v Ostravě, obor grafika pod vedením akademického malíře Karla Žaludy, a dále obor malba pod vedením akademického malíře Daniela Balabána na Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity.
Vytváří převážně olejomalby na plátnech a tématy jejich obrazů jsou vzpomínky na milované Řecko, lidé, místa a příběhy. Obrazy promlouvají k divákům jazykem čitelným, prostým a poetickým.