Střední umělecká škola, Ostrava


 

 

Střední umělecká škola, Ostrava

Poděbradova 959/33, Ostrava

www.sus-ostrava.cz

17.00–22.00 Zahradní slavnost v SUŠ, Ostrava

Potisk plátěných tašek s variabilními motivy    

Malování na ruce Hennou
Výroba dárkové krabičky z papíru
Promítání animovaných žákovských filmů 
Výpal japonské techniky Raku z recyklovaných hlín a glazur
Odlívání a dekorování sádrových reliéfů
Kolorování sádrových objektů (ptačí budky, krychle, odlitky zvířat pro nejmenší...)
Fotoateliér „Havíř“ – fotografování s havířskou tematikou
Výroba klíčenek – 3D tisk, upozornění na důležitost recyklace plastů
Ostravské sochy – tupování skrze šablony na papírové tašky

 

 Konání akce podpořil Moravskoslezský kraj v rámci dotačního programu „Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2022/2023“.