Česká televize


 

Česká televize

Dvořákova 18, Ostrava

https://www.ceska
televize.cz/ostrava/

18.00, 19.00, 20.00 Komentovaná prohlídka televizním studiem, ukázka televizní techniky, zvuku, režie i střižny

Návštěvníci uvidí ostravské televizní studio téměř od sklepa po půdu, nahlédnou do prostor, odkud se vysílají zpravodajské pořady, ale uvidí i kulisy pořadů, jako je Dobré ráno nebo Na stopě. Nutná rezervace předem na www.ostravskamuzejninoc.cz 

V případě hezkého počasí připravíme na parkovišti před budovou televize dílny pro děti, zapojit se ale mohou i dospělí – zkrátka každý, kdo má chuť si poskládat Večerníčkovu čepici, vybarvit si ovečku z Déčka nebo si dát jen kafe.