GDM contemporary

 

GDM contemporary

Vítkovická 3252, 702 00 Ostrava

+420 603 326 731

info@gdmcontemporary
.com

www.gdmcontemporary
.com

FB: @gdmcontemporary

IG: @gdm–contemporary

17.00–23.00 GDM Contemporary – Gallery for Contemporary Art

Galerie GDM Contemporary je platformou pro prezentaci a prodej současného výtvarného umění s primárním zaměřením na středoevropský prostor, výběrově také na další oblasti (USA, Kanada, Japonsko). Galerie se kromě široké škály výstavních projektů připravovaných pro vlastní výstavní prostory věnuje také prezentaci a následnému komerčnímu zhodnocení uměleckých děl v partnerských institucích. Hlavním cílem galerie GDM Contemporary je zprostředkovat současnému výtvarnému publiku hodnotný umělecký zážitek, tedy taková současná umělecká díla, jež budou kromě silného estetického sentimentu nositelem nesporné ekonomické kvality, nezbytného předpokladu pro rozvoj a následné rozšíření prvotního zájmu v komplexní celek případné sbírky, respektive investice. Galerie mimo výstavní činnost organizuje také doprovodné programy výstav vzdělávacího charakteru, literární večery a další kulturní akce.

 

17.00–23.00 Volná prohlídka výstavy Timeward 
Vystavující umělci: Zsolt Bodoni (ROU), Volker März (DEU), Libor Novotný (CZE), Wolfgang Stiller (DEU)
Výstava Timeward je prostorem setkání čtyř umělců z Německa, Rumunska a České republiky, kteří svými díly propojují minulost, přítomnost a budoucnost. Wolfgang Stiller, Libor Novotný, Volker März a Zsolt Bodoni formují prostřednictvím svého umění reflexi lidského bytí a času. Jejich práce si kladou otázky mj. z oblasti identitárního poznání, emocionálních prožitků a technologického pokroku. Výstava Timeward je médiem nazření hlubin lidské duše a inspiruje k uvědomění si proměnlivosti časového kontinua.  Galerie GDM zve tímto výstavním projektem diváky na cestu za hranice viditelného a ráda by nabídla prostor k promýšlení a objevování nekonečných dimenzí lidské existence.

 

19.00–19.45, 20.30–21.15, 22.00–22.45 Komentované prohlídky výstavou s kurátorem 
V průběhu večera se uskuteční tři komentované prohlídky výstavou Timeward s kurátorem galerie Tomášem Koudelou. Zájemci o prohlídku získají bližší informace o vystavujících autorech, koncepci výstavy a vystavených uměleckých dílech v kulturně-historickém kontextu.

 

18.30–21.30 Animační výtvarný program pro děti 
Animační výtvarný program pro děti se uskuteční v galerii a bude vycházet z hlavního tématu letošní Ostravské muzejní noci – Cestuj časem. V galerii budou pro účely animačního programu připraveny výtvarné potřeby a všechen potřebný materiál.