Nová radnice města Ostravy

 

Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava

+420 596 281 111, +420 599 443 096

www.ostrava.cz
www.ostravainfo.cz

17.45 Slavnostní zahájení programu Nové radnice
Program Ostravské muzejní noci Nové radnice slavnostně odstartujeme na Prokešově náměstí, a to za přítomnosti primátora statutárního města Ostrava Jana Dohnala.

 

18.00–23.00 Prokešovo náměstí

Návštěvníky muzejní noci na Prokešově náměstí čeká bohatý hudební, kulturní a doprovodný program. Na pódiu vystoupí Kaczi nebo DJ Horse. Spolek Veteran Club Ostrava připravil výstavu automobilových veteránů z dob první republiky. Klub českých velocipedistů ukáže bicykly našich pradědů a prababiček, ve spolupráci s vojenským historikem Viktorem Grossmannem je nachystána interaktivní výstava. Tančírna Flying Hoopers přítomné zasvětí do kroků dobových tanců a střediska volného času přicházejí se zábavou pro celou rodinu. Chybět nebude ani široká nabídka občerstvení.

 

18.00-23.00 Budova Nové radnice
V samotném foyer Nové radnice budou mít příchozí možnost zhlédnout módní přehlídky v duchu prvorepublikových časů. Opět se zdarma konají oblíbené komentované prohlídky radničních prostor, včetně těch, kam veřejnost běžně nemá přístup. V jejich rámci navštívíme také pracovnu primátora, kde bude možné pohovořit se současným primátorem Janem Dohnalem. Průvodci budou oblečeni v dobových kostýmech. Poslední komentovaná prohlídka vychází ve 23 hodin.

 

18.00-23.00 Věž Nové radnice

Také letos mají návštěvníci Nové radnice o muzejní noci příležitost pokochat se večerní a noční vyhlídkou z ochozu radniční věže. Tato vyhlídka je na nejvyšší radniční věži České republiky umístěna ve výšce 73 metrů. Pro umocnění prožitku a co nejlepší viditelnost budou k dispozici dva dalekohledy.