Železniční muzeum moravskoslezské

 

Železniční muzeum moravskoslezské

železniční stanice Ostrava střed 
Frýdlantská 499/5, Ostrava
+420 972 765 600, +420 608 594 844
zmms@zmms.czwww.zmms.cz

17.00–23.00

Přijďte s dětmi do železničního muzea a užijte si společný čas plný zajímavostí mezi železničními artefakty. Na Ostravskou muzejní noc budou zpřístupněny výstavní prostory s novou expozicí (otevřenou v dubnu), dále historická železniční zařízení a modelové železnice. Výstavní prostory jsou zpestřeny o větší historická železniční zařízení, která v daleké i blízké minulosti sloužila v železničním provozu. Až do pozdní sobotní noci využijte možnost volného vstupu do expozic muzea. 

 

17.00–23.00 Volná prohlídka výstav

MÍSTNÍ A DROBNÉ DRÁHY NA OSTRAVSKU A KARVINSKU
130 let veřejné kolejové dopravy v Ostravě
K dispozici budou průvodci, kteří přiblíží zajímavou výstavu o železniční veřejné dopravě mezi městy Ostrava, Karviná, Orlová, Bohumín a dalšími obcemi v regionu. Fenoménem, který neměl v našich zemích obdoby, byla síť úzkorozchodných drah s rozchodem 760 mm. Jedinečná výstava koresponduje se společným tématem 100 let Velké Ostravy i podtitulem CESTUJ V ČASE.
Projekce videí vás blíže seznámí s historii místních tratí, které jsou prezentovány na panelech výstavy.

 

PARNÍ LOKOMOTIVA 310.001 – KAFEMLEJNEK

Stálá venkovní expozice.

 

17.00–23.00 Testy, kvízy a soutěže pro děti  
Interaktivní místo zábavy pro děti, kde si mohou vyzkoušet svou dovednost se železniční tematikou. Staňte se na chvíli mladým železničářem a vyzkoušejte si, co vše se dá namalovat nebo vyluštit.

 

18.00, 19.00, 20.00, 21,00, 22.00 Komentovaná prohlídka
Komentovaná prohlídka v místě železničního zabezpečovacího zařízení z různého období provozu a s možnosti interaktivního vyzkoušení historického zařízení. 

 

17.00–23.00 Hudební vystoupení 
Program bude oživen hrou na hudební nástroje a zaposlouchejte se do melodií přednesených dvěma mladými lidmi na kytaru a housle.